Het onderwerp “Respect op en rond de voetbalvelden” is een steeds prominenter onderwerp  geworden binnen voetbalverenigingen.

Voorvallen vinden continue plaats op de Nederlandse velden en het inmiddels wel duidelijk dat het noodzakelijk is om hier als voetbalclub beleid voor te maken. Het publiceren en uitdragen van gedragsregels is één van de meest elementaire zaken om zowel intern als extern het onderwerp respect en sportiviteit te laten beklijven. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is er een onderscheid gemaakt in huisregels en een gedragscode:

1) Huisregels

De huisregels zijn kort en overzichtelijk en hebben betrekking op de regels voor leden én bezoekers die ons sportcomplex gebruiken en bezoeken.

2) Gedragscode

De gedragscode is wat uitgebreider en in deze code zijn afspraken vastgelegd voor leden, bezoekers, kader en ouders. De gedragscode gaat wat specifieker en dieper in op de afspraken tussen club en leden en de taken van betrokkenen. Ook: verantwoordelijkheden van leden, ouders van jeugdleden, het kader, vrijwilligers en de organisatie van de club. Wat wordt verwacht van mensen die lid zijn van  VVSV’09  en wat vinden we normaal en wat niet? Ook praktische afspraken omtrent gebruik van materialen, tenues, kantine, kleedkamers etc. worden hierin vastgelegd. 

 Waarom huisregels en een gedragscode?

 -  Duidelijkheid scheppen;

 - Ongewenste situaties voorkomen;

 - Indien nodig maatregelen kunnen nemen op basis van gemaakte afspraken.

 Welke onderwerpen komen aan bod:

 - Respect en fatsoenlijke omgangsvormen in het algemeen;

 - Stimuleren van: sportiviteit en plezier in de voetbalsport;

 - Tegengaan van: pesten, bedreigen en discriminatie;

 - Regels inzake alcohol, drugs, roken en geweld;

 - Afblijven van personen en spullen;

 - Trots zijn op je club.

 Dit alles vastgelegd in duidelijke heldere regels, voor iedereen te begrijpen en toe te passen.

 

 Bestuur VVSV’09.